Product suggestions

 1. In de gebruikers een knop om de uitnodiging terug te versturen

  Als gebruikers lang op Uitgenodigd blijven staan kan het zijn dat de uitnodigins email verloren is gegeaan. Nu moet de gebruiker gedelete worden en dan terug aangemaakt worden. Makkelijker zou zijn dat je de uitnodiging terug kan versturen.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Graag een status-pagina voor de acceptatie-omgeving zoals er een bestaat op productie (status.tradecloud1.com)

  Graag een status-pagina voor de acceptatie-omgeving zoals er een bestaat op productie (status.tradecloud1.com)

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Afleveradres aanpassen in ERP > nieuwe status “te bevestigen”

  Nadat in Tradecloud er een overeenkomst is gesloten wordt de status gewijzigd naar goedgekeurd. Indien wij nadien het afleveradres in Infor wijzigen zien wij dat dit wel wordt verwerkt in Tradecloud maar de status blijft ongewijzigd. Naar mijn mening zou de status weer moeten aangepast naar “te bevestigen” zodat de leverancier een melding krijgt.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. View function / multiple roles for different positions

  De leverancier kan nu meetrapporten en materiaalcertificaten toevoegen aan een pakbon. Op zich is dat top!
  Onze kwaliteitsmensen kunnen deze dan bekijken en beoordelen.
  Echter…..
  - Het zou fijn zijn als ze een signaal krijgen dat er een meetrapport is;
  - Het zou fijn zijn als deze mensen alleen kijkrechten krijgen en geen orders vrij kunnen geven.

  Kan dat?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Integratie Groothandels of productiebedrijven

  Bij het aansluiten van een leverancier op TradeCloud maakt het vaak uit of het een groothandel is of een productiebedrijf.

  Voor groothandels volstaat vaak een koppeling van artikelnummer van de klant met het artikelnummer van de leverancier. In sommige gevallen wordt het iets ingewikkelder als het artikelnummer van de klant gekoppeld moet worden met een samengesteld of multi line artikelnummer van de leverancier. Dit kan nog op hetzelfde neerkomen als de leverancier het samengestelde artikel ook weer een artikelnummer kan geven. De werkwijze in het systeem van de leverancier moet goed kunnen omgaan met het vertalen van een enkelvoudig naar…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  dit is out of scope voor Tradecloud, dit moet in het ERP systeem van de leverancier gebeuren. Als zij andere nummer gaan bevestigen dan besteld zijn wordt het heel complex, ik denk niet dat dat tegen redelijke kosten te automatiseren is.

 6. Spoedorders

  Dit issue hebben we met Bosch. Orders die wij bij Bosch plaatsen worden automatisch verwerkt en door hen in Duitsland gereserveerd en bevestigd met de normale levertijd. Dat wijkt af van onze gevraagde levertijd. Dan begint de ellende en geven wij aan dat het spoed is. Dan moet Bosch alle reserveringen in Duitsland terugdraaien en wordt een ander proces opgestart. Als wij een spoedorder naar Bosch sturen willen we dat deze ingelezen wordt en handmatig verwerkt wordt. Wij stellen voor om voor het leveranciersnummer van die artikelen bijvoorbeeld de aanduiding 'SPOED/' te plaatsen. Het leveranciersnummer wordt niet herkend en men…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Orders die nog handmatige acties behoeven

  Orders die nog handmatige acties behoeven

  Als een artikelnummer van de leverancier niet is ingevuld of niet overeenkomt, kan de order niet automatisch verwerkt worden. In de betreffende regel zal het juiste artikelnummer van de leverancier ingevuld moeten worden. Het systeem van de leverancier moet hier goed en efficiënt mee om kunnen gaan en niet vastlopen.

  Voor verschillende situaties kunnen zelfs speciale artikelnummers van de leverancier in het leven geroepen worden, bijv. productconfigurator als het artikel door de leverancier nog geconfigureerd moet worden of handmatig als de leverancier nog gegevens moet toevoegen. De connector of het systeem van de leverancier…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Met een aantal leveranciers en inkopers besproken, het uitgangspunt volgens hun is dat altijd eerst de catalogus afgestemd is, nieuwe artikelen moeten eerst afgestemd worden via de catalogus voordat deze besteld worden. In de order staat dan de referentie van inkoper en verkoper. Zolang de catalogus niet aan beide kanten geïntegreerd is is dit een handmatig proces. Je opmerkingen over configuratie snap ik niet helemaal, wij zijn geen ERP systeem, kun je dat toelichten?

 8. Suggestions for Buyer Metrics


  • order value

  • avg order value

  • rename order line value > total spend

  • Make manual on how it works

  • % diff compared to previous month last year

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Quality Management in Tradecloud


  • It should be possible to register quality of deliveries

  • Register types of quality + complaints, A,B,C

  • As part of the shipment module

  • Show metrics per supplier

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Improvements to Supplier reliability calculation

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Always implement Split order lines in both ERPs

  Vanuit de supply chain netwerk strategie moet iedere supplier kunnen splitten en iedere buyer splits accepteren, of:
  - Als het buyer ERP systeem/integratie dit niet aan kan, moet Tradecloud dit opvangen, door de regels wel aan te maken in Tradecloud, maar niet door te sturen. Daarna kan de buyer dit afhandelen via de Tradecloud portal

  Mijn voortstel
  - splitPurchaseOrderLineAllowed (default false) feature flag verwijderen en vervangen door:
  - sendSplitPurchaseOrderLineToTenantDisabled (default false) feature flag toevoegen
  - migreer alle tenants waarvoor geldt splitPurchaseOrderLineAllowed=false naar sendSplitPurchaseOrderLineToTenantDisabled=false

  Hetzelfde geldt voor
  changePurchaseOrderLineDateAllowed
  changePurchaseOrderLineQuantityAllowed
  changePurchaseOrderLineGrossPriceAllowed
  changePurchaseOrderLineDiscountPercentageAllowed
  changePurchaseOrderLineNetPriceAllowed

  Hier wordt nu een veld geblokkeerd voor de supplier…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  started  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. I would like the functionality that a supplier can attach a document to an order line in the same way that we as a buyer can do. We can use

  I would like the functionality that a supplier can attach a document to an order line in the same way that we as a buyer can do. We can use it for QC docs, delivery notes, customs, etc.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Create confirmation reminder notifications too suppliers

  De notificatie dient ter herinnering om orders tijdig te laten bevestigen door leveranciers. Een dergelijke notificatie zorgt voor een betere afstemming en verkort de doorlooptijd van bevestigingen. Een kortere bevestiging- doorlooptijd voorkomt het najagen van orderbevestigingen.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Product suggestions

Categories

Feedback and Knowledge Base